plantacja herbaty

Plantacja herbaty

Plantacja herbaty jest jedną z najciekawszych ze względu na właściwą jej specyfikę upraw. Jej istnienie zależy w dużym stopniu od klimatu oraz plantatora. W jednym regionie można ją zbierać cały rok, w innym – tylko wiosną. Na jednej plantacji może rosnąć wiele rodzajów herbaty, ponieważ rodzaj w dużym stopniu zależy od pory zbiorów oraz procesów obróbki liści. Jednak najważniejszym rozróżnieniem jest gatunkowe – Camelia siniensis (herbata chińska) posiada małe...