1. Płatności na rzecz Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl mogą zostać dokonane:
  1. w formie przelewu internetowego w technologii PayByLink (tzw. przelew on-line) za pośrednictwem Serwisu PayU;
  2. w formie przelewu tradycyjnego (do samodzielnego dokonania przelewu w inny sposób niż przelew internetowy w technologii PayByLink);
  3. poprzez zapłatę kartą płatniczą, za pośrednictwem Serwisu PayU;
  4. przy pomocy systemu płatności mobilnych BLIK, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę;
  5. przy odbiorze przesyłki, tzw. za pobraniem.
 2. Rozliczenie płatności za Towary zamówione w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl (z wyjątkiem przesyłek za pobraniem, BLIK oraz realizacji Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl) odbywa się za pośrednictwem Serwisu PayU. Oznacza to, że środki z tytułu zapłaty za Towary trafiają najpierw na rachunek bankowy firmy PayU, która potwierdza Sprzedawcy fakt dokonania zapłaty przez Nabywcę. Serwis PayU może odmówić obsługi płatności dokonywanych przez Nabywcę, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności dokonywanej płatności. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji zamówienia jest otrzymanie, poprzez Serwis PayU, potwierdzenia dokonania płatności przez Nabywcę. W przypadku płatności dokonywanych w drodze tradycyjnego przelewu płatność uzyska status zakończonej (a Sprzedawca zostanie o tym fakcie poinformowany) w chwili wpływu środków na rachunek bankowy PayU, a nie w chwili autoryzacji przelewu lub złożenia dyspozycji przelewu środków (np. w placówce Poczty Polskiej) przez Nabywcę. W przypadku dokonywania płatności przelewem tradycyjnym środki muszą wpłynąć na rachunek PayU w ciągu 10 dni od wygenerowania dokumentu przelewu. W przeciwnym razie transakcja zostanie anulowana i zamówienie nie zostanie zrealizowane. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych wydziałów Policji. Sprzedawca udostępnia Nabywcy odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu PayU (np. banku) za pośrednictwem Serwisu PayU.
 3. Nabywca po zatwierdzeniu formularza transakcji zawierającego podsumowanie zamówienia (przycisk „ Zamawiam z obowiązkiem zapłaty ”) i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Serwisu PayU, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:
  1. w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego;
  2. w przypadku płatności w drodze przelewu w technologii PayByLink – na stronę internetową banku;
  3. w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu PayU, w tym przypadku Nabywca powinien dokonać przelewu zgodnego z wygenerowanym drukiem przelewu bankowego.
 4. W celu dokonania płatności Nabywca powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z określonymi przez nich zasadami. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez Serwis PayU, płatność może nie zostać zrealizowana.
 5. Ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych, w razie wyboru przez klienta przedpłaty jako formy płatności i niedokonania płatności niezwłocznie, podczas procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez klienta systemem BLIK, zamówienie złożone przez klienta może zostać anulowane (co będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty klienta przez Sprzedawcę). Dla uniknięcia wątpliwości podkreślane jest, iż w razie opuszczenia przez klienta procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez klienta formy płatność kartą, systemem Blik przed finalizacją tego procesu, ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych niemożliwym jest dokonanie takiej płatności w terminie późniejszym.